Kunstner Rikke Darling

SALG AF KUNST TIL NORGEBor du i Norge kan du også købe min kunst og få sendt.Norge har fritaget kunst for told

Kunst du køber i Danmark er fritaget for meirverdiavgift, når det skal sendes til Norge. Der er ingen beløbsgrænse, så alle kunstværker du køber i Danmark er fritaget meirverdiavgift, når de skal igennem den norske toldmyndighed - uanset om du selv kører værket hjem eller får det leveret. Læs mere om de Norske toldregler for køb af udenlandsk kunst her